Aktuálně: Darovací list - Keramický kurz jako dárek, 23. 9. 2023: Přihlášky 2024 na novém webu, 14. 11. 2023: Poslední místo na Džbány a konvice od 24. 11.
ModelováníTočení na kruhuOdléváníDekoraceLektorRekvalifikaceStudio F. A. Šporka

Česky | English

Projekty

Mezníky v krajině – 350 let od narození F. A. Šporka
Kuks – Granátové jablko

Ukončené projekty:
Přenos inovací – Leonardo da Vinci EU – podpora odborného školství
IDEAL- Grundtvig EU – vzdělávání dospělých
Tři mapy kraje F. A. Šporka – ochrana kulturního dědictví
Projekty ESF ČR

O projektu LEONARDO


Keramické studio J.T. se v letech 2009 – 2011 zapojilo jako partner do mezinárodního projektu: Celoživotní vzdělávání – LEONARDO DA VINCI. Projekt byl zakončen spuštěním webových stránek www.eu-ceramics.eu s 6 instruktážními filmy o keramických technikách.


EMA-CNIFOP – koordinátor projektu – http://www.cnifop.com


Dalšími partnery jsou:


Univerzita ve Wolverhampton ve Velké Británii, katedra Designu a užitého umění. Do projektu přináší své zkušenosti s výukou designu a má na starosti jeho začleňování do učebních osnov.

http://www.wlv.ac.uk/default.aspx

Keramické studio Jarmily Tyrnerové v Kohoutově. Studio řešilo problém úspory energií a využití odpadů při výrobě keramiky.Videoscop z Univerzity Nancy 2 ve Francii
http://www.univ-nancy2.fr/…deoscop.html?… V projektu zajišťoval technickou stránku spuštění webu a výrobu videí.

Odbornou stránku videí (scénář, keramik předávějící techniku, pedagogický průvodce) zajistili ostatní partneři projektu. Témata instruktážních videí jsou rozdělena takto:

Průběh dvouletého projektu zachycují čtvrtletní zprávy:
Newsletter – březen 2010
Newsletter – červen 2010
Newsletter – č.4 únor 2010
Newsletter – č.5 únor 2011
INFOdlažba
Keramické studio připravovalo videa:
majoliková malba (techniku majolikové malby předváděla Broňa Doležalová)
technika razítkování (použití razítek při výrobě INFOdlažby předváděl Petr Toms)

V EKOkoncepci Studio shromažďovalo příklady dobré praxe od všech partnerů. Nápady byly vyzkoušeny i u ostatních partnerů a po jejich ověření byly začleněny do výukových osnov. Keramické studio jako příklad dobré praxe předložilo myšlenku EKOmozaiky a využití odpadové hmoty pro výrobu šlemovky.

Sádrová forma Hodové dílky Výsledná mozaika
priprava zemite glazury smaceni do glazury dekorace rytim krasa povrchu zemitych glazur

Projekt IDEAL:

Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o. se zúčastnilo mezinárodního projektu, který probíhal od 1. 8. 2009 do 30. 6. 2011, který probíhal od 1. 8. 2009 do 30. 6. 2011. Popis a výsledek projektu naleznete zde

Workshop v Dublinu
Projekt IDEAL (Intercultural Drawing for European Adult Learning) byl zaměřen na využití tvůrčího kreslení jako způsobu vzdělávání dospělých a byl financován z grantového titulu Grundtvig. Podílelo se na něm 7 partnerů z různých organizací celé EU s cílem šířit kreativní metody kreslení demokratickou formu mezinárodního dialogu. Na nově vytvořeném webu jsou umístěny výsledky výzkumu a příklady dobré praxe včetně návodu k použití. IDEAL rozšiřuje lektorské přístupy, které u dospělých vedou k rozvinutí kulturních projevů, sociálních kompetencí a vzájemné mezilidské komunikace.

Byly používány metody, které se již dříve osvědčily ve Velké Británii v kampani The Campaign for Drawing. Kreslení je zde pojato velmi široce jako cílené vytvoření v podstatě jakékoliv grafické stopy. Podle této vize se dá na kreslení nahlížet jako na:

RAKU a kresba Od října 2009 do dubna 2011 lektoři Keramického studia navštívili 5 partnerských organizací, shlédli jejich ukázkové programy a navázali osobní kontakty. Nejdůležitějším momentem byla vzájemná diskuse, a sdílení zkušeností a kritické posouzení použitých metod.

Partneři projektu IDEAL:

Průběh projektu IDEAL:
Závěrečná diskuse o podobě webových stránek s příklady dobré praxe využití kresby ve výuce dospělých

Dublin – duben 2011- Účast dvou lektorů KS na projektovém setkání na Univerzitě

Lisabon – listopad 2010- Účast tří lektorů KS na projektovém setkání v Centru pro kresbu

Kohoutov – červen 2010 – Keramické studio předvedlo workshop Hlína v pohybu emocí – pocta sochám M. B. Brauna na Kuksu a workshop Raku a kresba.

Budapešt – duben 2010 – Účast čtyř lektorů KS na setkání v Muzeu


Berlín- únor 2010 – Účast dvou lektorů KS na projektovém setkání a
ukázce workshopu- komix

Londýn – říjen 2009 – Účast dvou lektorů KS na akci The Big Draw a
konferenci o kresbě

Tři mapy kraje F. A. Šporka – ochrana kulturního dědictví

Výsledkem tohoto projektu je například materiál E-learning – Kulturně historické dědictví kolem nás

Pilotní projekt Tři mapy kraje F. A. Šporka realizovalo Keramické studio ve spolupráci s Gymnáziem a ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem. Žáci ze dvou tříd gymnázia se v rámci jedné z etap projektu seznámili s krajinou v okolí Kuksu a v samotném hospitalu si pod odborným dohledem zkusili zahrát, natočit a zpracovat autorský klipový film.
Upozornili tak na blížící se 350. výročí F. A. Šporka (2012) a jeho plánované oslavy.

www.historickededictvi.com

www.gym-dk.cz/view.php?…
www.gym-dk.cz/view.php?…
http://www.gym-dk.cz/search.php?…

Projekty ESF ČR

V rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů jako podpora aktivní politiky zaměstnanosti proběhly v období od 1.10.2006 do 30.6.2008 projekty: Rekvalifikace pro činnosti „Keramické práce“ a „Lektor keramiky“ v Keramickém studiu v Kohoutově (CZ.04.1.03/1­.1.08.3/3323)


www.esfcr.cz

Hlavním cílem projektu bylo rekvalifikovat zájemce a uchazeče o zaměstnání a zvýšit tím možnost jejich uplatnění na měnícím se pracovním trhu. Obor keramiky lze uplatnit v současné době lépe ve službách než v prvovýrobě, proto byla po profesní rekvalifikaci „Keramické práce“ zařazena i doplňková rekvalifikace „Lektor keramiky“. Během dvou běhů v roce 2007 a 2008 obdrželo osvědčení celkem 44 absolventů, z toho 11 uchazečů a 33 zájemců o zaměstnání. Z Královéhradeckého kraje bylo 36 účastníků a 8 z krajů okolních. Jako zájemci o práci se zúčastnily i matky končící rodičovskou dovolenou a úspěšně absolvovaly i 4 uchazečky ve věku nad 50 let a 4 se sníženou pracovní schopností. Projekt probíhal v budově Keramického studia v malé obci Kohoutov u Dvora Králové nad Labem.

Profesní rekvalifikace:
Keramické práce (v rozsahu 302 vyučovacích ho­din)

Byla sestavena pro začátečníky i mírně pokročilé. Cílem bylo zvládnutí základů keramického řemesla během tří měsíců.

čajová souprava čajová souprava

Teorii ( 82 hodin) i praktické učivo ( 220 hodin) jsme rozdělili do šesti týdenních bloků: Modelování a glazování, Základy točení na kruhu, Druhé točení na kruhu, Hrnky s plastickými dekory, Točení a engoba a Malovaná keramika. Výuku doplnila přednáška Základy podnikání.

Na závěr rekvalifikace účastnici obhájili svou závěrečnou práci- točenou keramickou soupravu na kávu pro dvě osoby zhotovenou podle vlastního návrhu a obdrželi osvědčení s celostátní platností.

Doplňková rekvalifikace
Lektor (se zaměřením na výuku keramických prací; v rozsahu 145 vyučovacích ho­din)

Byla nabídnuta účastníkům, kteří již zvládli keramické řemeslo a potřebovali si během měsíce doplnit znalosti pro lektorskou činnost v tomto oboru. Náplň – 49 hodin teorie a 96 hodin praxe – byla rozložena do tří celků: Fotodokumentace keramiky, Tvorba projektů v keramice, a Projekt loutka. Doplnila ji přednáška Základy podnikání. Na závěr rekvalifikace každý z účastníků sestavil a obhájil vlastní projekt na keramickou akci s tématem „Loutka“.

Pro potřebu účastníků rekvalifikace „Lektor“ bylo zkušeným lektorem provedeno a zdokumentováno 10 modelových akcí s keramikou v různém prostředí a s rozdílnými skupinami účastníků. Z toho 5 akcí proběhlo u partnera projektu – Mateřského centra KAROlinka v Trutnově. Lektorskou práci si tam vyzkoušeli také účastníci rekvalifikace „Lektor keramiky“.

Z projektu bylo podpořeno i konání čtyřdenní konference „Keramika jako médium pro rozvíjení tvůrčích schopností“. Své příspěvky předneslo 16 kvalifikovaných odborníků a výtah z přednášek byl zaznamenán ve Sborníku. Konference měla velký ohlas, navštívilo ji 50 posluchačů.

Z finančních prostředků projektu bylo pracoviště studia vybaveno moderní výpočetní technikou, projektorem, pecí na výpal RAKU a odbornou literaturou. Absolventi rekvalifikací průběžně hodnotili kvalitu programů i přístup lektorů a na základě jejich připomínek byly stávající programy inovovány. Díky realizovanému projektu mohou tak nyní probíhat další běhy rekvalifikace v nové kvalitě. V dalších letech ji využijí jak uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, tak ostatní zájemci z různých institucí, ale i vzdělávající se soukromně.

Milníky projektu:

****

Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o., Kohoutov 74, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: +420 499 392 416, mobil: +420 602 182 242