Aktuálně: Darovací list - Keramický kurz jako dárek, 23. 9. 2023: Přihlášky 2024 na novém webu, 14. 11. 2023: Poslední místo na Džbány a konvice od 24. 11.
ModelováníTočení na kruhuOdléváníDekoraceLektorRekvalifikaceStudio F. A. Šporka

Česky | English

Rekvalifikace — Točíř keramiky

Název profesní rekvalifikace:

Točíř keramiky

Nejbližší termín:

1. 09. 2023 – 30. 11. 2023 Rekvalifikace má celkem 322 hod, 73 hodin teoretické výuky a 249 hodin praktické výuky, závěrečná profesní zkouška v délce 8 hodin není do časové dotace započítaná.

Charakteristika vzdělávací akce:

Rekvalifikace je určena pro začátečníky i mírně pokročilé. Jejím cílem je účastníky během tří měsíců naučit zvládnout základy keramického řemesla. Je rozložena do 6 celků, mezi nimiž je čas na domácí přípravu. Vyučování je od 8 hodin do 17 hodin. Běh je ukončen obhajobou závěrečné práce: přátelské soupravy na kávu – vyhotovené podle vlastního návrhu, vytočené na kruhu a dekorované technikou engoby. Součástí rekvalifikace je profesní zkouška- Točíř keramiky – autorizovanou osobou je Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o.

Cíl vzdělávací akce:

Cílem této rekvalifikace v oboru keramik je připravit absolventy schopné samostatné práce s živnostenským oprávněním ve vlastní dílně i jako zaměstnance v jiné keramické provozovně.
Rekvalifikace je zaměřena hlavně na točení na hrnčířském kruhu, ale účastníci budou schopni uplatnit v dílnách kromě točení i modelování, retušování, glazování a dekoraci, obsluhu vypalovacích pecí a další doprovodné činnosti. Po absolvování bude účastník schopen navrhnout a vyrobit kávovou i čajovou soupravu i džbánky a láhve.

Forma vzdělávací akce:

Studium je prezenční, o celkové délce 322 hodin s možností ubytování buďto v blízkém Penzionu, nebo lze bezplatně využít pohovky v šatně s použitím vlastního spacího pytle a povlaku na velký polštář. Stravovat se je možno v Penzionu, nebo si nakupovat v obchodě a pekárně. Vzdělávací akce bude rozdělena do šesti tématických celků. Průměrná délka jednoho bloku je 7 dnů. Jsou odděleny většinou týdenní prodlevou na odpočinek a procvičování učiva. Domácí příprava bude zadávaná, ale nezapočítává se do časové dotace. Je výhodné mít možnost procvičování na hrnčířském kruhu doma, ale není to nutné.
Program obsahuje tyto bloky:

Počet účastníků akce je obvykle 6, jednotlivé programy jsou doplněny dalšími účastníky do max. počtu 12 osob.

Cena:

Cena tohoto běhu: ** 39 800,– Kč**. V ceně není zahrnuto stravování ani ubytování. Účastníci mají bezplatně k dispozici šatnu s pohovkou pro každého účastníka, sociální zařízení a kuchyňku. V ceně je zahrnuta zkouška z profesní kvalifikace Točíř keramiky v systému NSK

Kritéria pro výběr účastníků:

Podmínkou pro přijetí je věk nad 18 let, střední nebo úplné středoškolské vzdělání a zdravotní stav umožňující vykonávat práci v keramické dílně. Počet míst v běhu je omezen /obvykle 6–8 účastníků/. Jednotlivé celky jsou doplněny dalšími zájemci o daný okruh. Účastníkům může účastnický poplatek uhradit Úřad práce, nebo si jej mohou platit soukromně.

Akreditace:

Studio je akreditováno k vydávání dokladů o rekvalifikaci Točíř keramiky s celostátní platností pověřením Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Akreditace MŠMT- 28472/2021–4 s platností do 28. 1. 2025

Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o., Kohoutov 74, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: +420 499 392 416, mobil: +420 602 182 242