Aktuálně: Darovací list - Keramický kurz jako dárek, 23. 9. 2023: Přihlášky 2024 na novém webu, 14. 11. 2023: Poslední místo na Džbány a konvice od 24. 11.
ModelováníTočení na kruhuOdléváníDekoraceLektorRekvalifikaceStudio F. A. Šporka

Česky | English

Studio F. A. Šporka

Studio F. A. Šporka – sekce Keramického studia Jarmily Tyrnerové s. r. o.

Činnost zahájena v roce 2012 k poctě 350 let od narození hraběte Františka Antonína Šporka (8. 3. 1662 – 30. 3. 1738), mecenáše umění a tvůrce komponované barokní krajiny kolem Kuksu, v níž leží i obec Kohoutov.

Inspirováni šíří i hloubkou odkazu hraběte F. A. Šporka hodláme zpřístupňovat zájemcům o naše programy i další výtvarné obory: figurální kresbu, krajinomalbu a grafické techniky.

Keramické studio se jako partner projektu Kuks – Granátové jablko podílí na přípravě vzdělávacích programů pro zrenovovaný komplex Hospitálu.

V rámci této sekce bude také pokračovat projekt Mezníky v krajině, jehož výsledky představujeme veřejnosti na výstavě Mezníky v krajině na panství F. A. Šporka ve Špýcharu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem (9. 3. – 15. 4. 2012). Pozvánka

Mapa kraje F. A. Šporka

Vystaveny budou keramické plastiky jako modely soudobých mezníků, díla inspirovaná tématem rozmezí a vymezování obecně a také kresby, fotografie krajiny a realizace nových mezníků. Část expozice připravené týmem Městského muzea, které výstavu pořádá, je věnována osobnosti F. A. Šporka a historii panství.
V létě rozšířená expozice obohatí prohlídkový okruh Hospitálu na Kuksu a projekt Mezníky v krajině bude směřovat i k vytvoření trvalé expozice jako prostoru pro vyjádření vztahu součastných výtvarných umělců ke kulturní krajině.

Kraj F. A. Šporka v přednáškovém pásmu Rozpravy o člověku a krajině 26. 5. 2012 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově


V roce 350. výročí narození hraběte F. A. Šporka, pána z Kuksu a mecenáše tohoto kraje, bylo ústředním tématem přednášek dodnes patrný Šporkův vliv na zdejší krajinu.
Václav Lokvenc – mistr mysliveckého Řádu svatého Huberta promluví o proměnách lesa, Stanislav Bohadlo – doc. PhDr., vedoucí kabinetu barokních studií hudební katedry UHK prozradí, jaká se v krajině ozývala hudba a Antonín Ignác Hrdina – Prof. JUDr., DrSc., člen premonstrátského řádu připravuje přednášku o lesních poustevnících ve Šporkově době. Kostelem zazněl i zvuk lesního rohu.

Kraj F. A. Šporka byl v baroku komponován jako velká zahrada podobně jako Jičínsko a mnoho prvků se zachovalo dodnes. Jde o krajinu bývalých Sudet a s historickou pamětí je zde problém. Proto pořádáme přednášky pro místní občany i příznivce této podivuhodné oblasti jako podmět k ochraně krajinného dědictví.

Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o., Kohoutov 74, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: +420 499 392 416, mobil: +420 602 182 242