Aktuálně: Darovací list - Keramický kurz jako dárek, 23. 9. 2023: Přihlášky 2024 na novém webu, 14. 11. 2023: Poslední místo na Džbány a konvice od 24. 11.
ModelováníTočení na kruhuOdléváníDekoraceLektorRekvalifikaceStudio F. A. Šporka

Česky | English

Lektor

Praktické rady pro lektory keramiky, návody, vzory a nápady a lektorské dovednosti včetně tvorby projektů.

V sezoně 2022 je v této větvi realizován kurz Studnice námětů, tentokráte s dvojicí lektorek: Mgr. Lucií Otiskovou a Mgr. Lucií Petrošovou

Tvorba projektů v keramice

Označení kurzu:
LT – Tvorba projektů v keramice
Cíl kurzu:
naučit se vypracovat projekt keramické akce na již realizovaném příkladu nástěnné plastiky (účastníci obdrží modelový projekt na CD); výroba výukových vzorů a forem jako příprava na vlastní projekt, nastínění lektorských dovedností a rizik
Vhodný pro:
mírně pokročilé až pokročilé
Vstupní předpoklady:
absolvování kurzu M1 nebo zkušenosti na této úrovni
Délka kurzu:
celkem 56 hodin (7 dní), 15 hodin teorie + 41 hodin praxe
Náplň kurzu:
zhotovení sádrových forem na výrobu kachlů pro plastiku, výroba ukázkových kachlů s domodelovaným reliéfem, ukázka kompletace plastiky a dalších technik využitelných pro nástěnnou plastiku, diskuse nad hotovými projekty účastníků
Program připravil / vyučuje:
Lenka Stodůlková / Lenka Stodůlková
Maximální počet:
12 účastníků
Akreditace:
akreditováno MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků

Fotodokumentace keramiky

Označení kurzu:
LF – Fotodokumentace keramiky
Cíl kurzu:
osvojení schopnosti pořídit si kvalitní fotografii jako dokument pracovních postupů i hotových keramických výrobků
Vhodný pro:
všechny kategorie
Vstupní předpoklady:
absolvování kurzu M1 nebo zkušenosti na této úrovni
Délka kurzu:
celkem 16 hodin (2 dny), z toho 6 hodin teorie a 10 hodin praxe
Náplň kurzu:
výběr vhodného fotoaparátu, osvětlení, pozadí a kompozice včetně zhodnocení vytvořených fotografií a poučení z chyb
Program připravil / vyučuje:
Mg.A Tereza Kabůrková / Mg.A Tereza Kabůrková
Maximální počet:
12 účastníků
Akreditace:
akreditováno MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků

Nové přístupy ve výuce keramiky

Označení kurzu:
LA – Nové přístupy ve výuce keramiky
Cíl kurzu:
naučit lektory vhodně zvolit odpovídající technologii pro danou skupinu klientů s ohledem na jejich manuální a psychickou vyspělost a vyrobit ukázkové výrobky pro výuku, seznámit s možností alternativního výpalu v papírové peci
Vhodný pro:
mírně pokročilé až pokročilé
Vstupní předpoklady:

absolvování kurzu M1 nebo zkušenosti na této úrovni

Délka kurzu:
celkem 56 hodin (7 dní), 18 hodin teorie + 38 hodin praxe
Náplň kurzu:
Lektor (v oboru se pohybuje 20 let, má vzdělání a výcvik v arteterapii) vám předá své praktické zkušenosti: prožitkové setkání s hlínou, základní diagnostiku pro práci s novou skupinou, abreaktivní techniky zaměřené na uvolnění napětí a další. Proberete a vyzkoušíte si úvodní techniky vhodné pro zahájování kurzů, plánování dlouhodobých projektů, použití forem pro velké výrobky i metodiku výuky točení na kruhu pro děti. Naučíte se vystavět jednorázovou venkovní pec s použitím pletiva, papíru a jílu. Součástí kurzu bude tvořivá diskuze s ostatními účastníky.
Program připravil / vyučuje:
"Mgr. Petr Gardelka / Mgr. Petr Gardelka
Maximální počet:
12 účastníků
Akreditace:
akreditováno MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vánoční stůl

Označení kurzu:
LV – Vánoční stůl
Cíl kurzu:
účastníci mírně pokročilí v keramických technikách si rozšíří schopnosti v modelování i točení na kruhu. Vyzkouší si sladit jednotlivé výrobky tvarem, barevností a dekorem do sady k výzdobě vánočního stolu i vhodným obalem podtrhnout dárkový charakter výrobku. Pro pedagogy je cílem naučit se posoudit obtížnost výroby jednotlivých kusů a vhodnost technik pro různé věkové skupiny klientů.
Vhodný pro:
mírně pokročilé, kurzu se mohou účastnit i děti od 10 let s doprovodem
Vstupní předpoklady:
absolvování kurzu „MV“
Délka kurzu:
celkem 32 hodin (4 dny), 5 hodiny teorie + 27 hodin praxe
Náplň kurzu:
účastníkům bude předvedena: výroba svícnu, jednoduché loutky, stavba misky k vánočnímu aranžmá plátovou technikou, šperky a dekorace. Účastníci si vyberou, co zařadí do své sady. Program bude druhou neděli doplněn o přípravu obalů na dárky a kompletování šperků a ozdob. Kurz zakončuje výstava vánočních dekorací všech účastníků.
Program připravil / vyučuje:
Lenka Stodůlková
Maximální počet:
12 účastníků
Akreditace:
akreditováno MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků

Keramika jako v pravěku

Označení kurzu:
LP – Keramika jako v pravěku
Cíl kurzu:
získání zkušeností s pravěkou technologií výroby keramiky od přípravy hmoty, vytáčení na kopacím kruhu, plastické dekorace až po výpal v peci roštového typu, kterou se účastníci naučí postavit
Vhodný pro:
všechny úrovně a lektory keramiky
Vstupní předpoklady:
absolvování kurzu M1 nebo zkušenosti na této úrovni
Délka kurzu:
celkem 56 hodin (7 dní), 12 hodin teorie + 44 hodin praxe
Náplň kurzu:
V kurzu projdete celý proces zahrnující zpracování surovin na keramickou hmotu, techniky ručního modelování replik nejstarších nádob i plastik, výrobu dřevěných a kostěných nástrojů k modelování a zdobení keramického povrchu a další dekorační techniky. Pozornost zaměříme na řadu zajímavých autentických postupů využívaných od samého úsvitu keramiky po období antiky. Během kurzu bude vybudována z přírodních materiálů vypalovací pec roštového typu a na konci týdne použita k výpalu výrobků. Oheň zažehneme postaru-třením dřev. Program zahrnuje i nácvik vytáčení nádob na kopacím hrnčířském kruhu. Doplňkem bude tvorba keramických šperků. Kurz je koncipován jako ukázkové provedení programu, které účastníci mohou použít při své lektorské činnosti s dětmi i dospělými.
Program připravil / vyučuje:
Petr Toms / Petr Toms
Maximální počet:
12 účastníků
Akreditace:
akreditováno MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků

Studnice námětů

Označení kurzu:
LE – Studnice námětů
Cíl kurzu:
Inspirovat pedagogické pracovníky k novým, neotřelým nápadům při sestavování vyučovacích programů v keramických kroužcích, předávání dosavadních zkušeností mezi účastníky. Vyhnout se použití obligátních námětů a naučit se připravovat program tvořivým způsobem.
Vhodný pro:
všechny kategorie
Vstupní předpoklady:
absolvování kurzu M1 nebo zkušenosti na této úrovni
Délka kurzu:
celkem 40 hodin (5 dní), 12 hodin teorie + 28 hodin praxe
Náplň kurzu 2022:
Během 5 dnů vám lektorka, která má za sebou 30 let praxe, předá své zkušenosti s lektorskou činnosí pro děti i dospělé. Tématicky bude program zaměřený na dlouhodobé projekty, použití nových materiálů a alternativní výpal. Účastníci se mimo jiné naučí i připravovat vlastní keramickou hmotu ze zbytkových materiálů a papíru, budou z ní modelovat a pak zažijí alternativní výpal keramiky v sudu s pilinama. Obohacením programu budou zkušenosti s hliněnou malbou na akcích pro veřejnost.
Program v roce 2023 připravila / vyučuje:
Irena Hirai.""
Maximální počet:
12 účastníků
Akreditace:
akreditováno MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ekologie a keramika

Označení kurzu:
LE – Ekologie a keramika
Cíl kurzu:
Inspirovat pedagogické pracovníky k novým, neotřelým nápadům při sestavování vyučovacích programů v keramických kroužcích zacílením na opravdové problémy dnešní doby- problémy ekologické.
Vhodný pro:
všechny kategorie
Vstupní předpoklady:
absolvování kurzu M1 nebo zkušenosti na této úrovni
Délka kurzu:
celkem 56 hodin (7 dní), 12 hodin teorie + 44 hodin praxe
Náplň kurzu:
Během 7 dnů vám lektorka, který se v oboru pohybuje 15 let, předá zkušenosti z projektové výuky zaměřené ekologii: seznámeni s přípravou keramické hmoty z přírodních materiálů, malba hlínou na recyklovatelné materiály, využití zbytků hmoty, glazur a barev pro výrobu mozaiky, techniky modelování pro výrobu zvířecích přístřešků a další.
Program připravila / vyučuje:
"Ludmila Šenkyříková""
Maximální počet:
12 účastníků
Akreditace:
akreditováno MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků
Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o., Kohoutov 74, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: +420 499 392 416, mobil: +420 602 182 242