Aktuálně: Darovací list - Keramický kurz jako dárek, 30. 9. 2018: 1.ŘÍJEN
ModelováníTočení na kruhuOdléváníDekoraceLektorRekvalifikaceStudio F. A. Šporka

Česky | English

Rekvalifikace — lektor

Název doplňkové rekvalifikace:

„Lektor (se zaměřením na keramické práce)"

Nejbližší termín:

Tato rekvalifikace není pro rok 2016 plánována, v této podobě ji nyní nelze akreditovat

Charakteristika vzdělávací akce:

Doplňková rekvalifikace je určena účastníkům, kteří již ovládají keramické řemeslo a potřebují si doplnit znalosti pro lektorskou činnost v tomto oboru. Závěrečnou prací bude projekt programu pro vybranou skupinu klientů, zahrnující také vzorový výrobek.

Cíl vzdělávací akce:

Cílem této doplňkové rekvalifikace je připravit keramiky na lektorskou činnost v kroužcích i jednorázových programech. Absolventi budou schopni zvolit odpovídající materiál, techniku i námět vhodný pro danou skupinu účastníků. Získají zkušenost s přípravou projektů, mnoho námětů na činnost a základy pro samostatné podnikání.

Forma vzdělávací akce:

Studium je prezenční o celkové délce 145 hodin, z toho teorie 49 hodin a praxe 96 hodin v 18 dnech výuky během 5 týdnů, od 8 do 17 hod. Vzdělávací akce bude rozdělena do tématických celků průměrné délky 7 dnů, oddělených prodlevou na odpočinek a procvičování učiva. Je zadávaná domácí příprava, ale není započítávána do časové dotace.

Cena:

Cena tohoto běhu činí 9.990,–Kč. V ceně není zahrnuto stravování ani ubytování. Účastníci mají bezplatně k dispozici šatnu s pohovkou pro každého klienta, sociální zařízení a kuchyňku. Další možnost je ubytování v blízkém Penzionu, kde je možno se i stravovat.

Kritéria pro výběr účastníků:

Podmínkou pro přijetí je odborné středoškolské vzdělání v oboru keramiky nebo úplné středoškolské vzdělání a teoretické i praktické odborné vzdělání v oboru keramiky (vyučení nebo profesní rekvalifikace pro keramické práce, případně víceletá praxe v oboru a prokazatelné znalosti). Zdravotní stav musí umožňovat vykonávat práci v keramické dílně a nesmí se vyskytovat závažné duševní poruchy a těžké poruchy chování.
Počet míst v běhu je omezen /obvykle 6–10 účastníků/. Jednotlivé celky jsou doplněny dalšími zájemci o daný okruh. Účastníkům může poplatek proplácet Úřad práce, nebo si jej mohou zaplatit soukromně.

Akreditace:

Studio je akreditováno k rekvalifikaci „Lektor (se zaměřením na výuku keramických prací, v rozsahu 145 vyučovacích hodin)“ s celostátní platností pověřením Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č. j.: 10 505/06– 20/282.

Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o., Kohoutov 74, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: +420 499 392 416, mobil: +420 602 182 242