Aktuálně: Darovací list - Keramický kurz jako dárek, 23. 9. 2023: Přihlášky 2024 na novém webu, 14. 11. 2023: Poslední místo na Džbány a konvice od 24. 11.
ModelováníTočení na kruhuOdléváníDekoraceLektorRekvalifikaceStudio F. A. Šporka

Česky | English

Rekvalifikace „Keramik- modelář“ (zaměřeno na modelování a sádrové formy)

Název profesní rekvalifikace:

Keramik- modelář

Nejbližší termín:

V roce 2023 se rekvalifikace nekoná, další termín ještě není vypsaný.
 – Profesní rekvalifikace – celkem 322 hod, 84 hodin teoretické a 238 hodin praktické výuky. Třídenní kvalifikační zkouška není do časové dotace započítána.

Charakteristika vzdělávací akce:

Rekvalifikace je určena pro začátečníky i mírně pokročilé. Jejím cílem je účastníky během čtyří měsíců naučit základy tohoto keramického řemesla. Je rozložena do 6 celků, mezi nimiž je čas na domácí přípravu. Jednotlivé tematické celky jsou zakončeny teoretickými či praktickými testy a sadou povinných výrobků. Celá rekvalifikace je uzavřena obhajobou závěrečné práce na téma: Reliéfní plastika včetně sádrové formy a příslušné dokumentace. Součástí rekvalifikace je zkouška z profesní kvalifikace Keramik- modelář. Účastník musí samostatně vyrobit návrh, model, modelovou formu, rozmnožovací zařízení a pracovní formu pro keramickou kachli. Celý postup se naučí během rekvalifikace.

Cíl vzdělávací akce:

Cílem této rekvalifikace v oboru keramik je připravit absolventy schopné samostatné práce s živnostenským oprávněním ve vlastní dílně i jako zaměstnance v jiné keramické provozovně, uplatní se i jako lektoři keramických kroužků.
Rekvalifikace je zaměřena hlavně na modelování a sádrové formy, ale účastníci budou schopni uplatnit v dílnách i lití do forem, glazování a dekoraci, obsluhu vypalovacích pecí a další doprovodné činnosti.

Forma vzdělávací akce:

Studium je prezenční, o celkové délce 322 vyučovacích hodin s možností ubytování. Vzdělávací akce je rozdělena do několika tematických celků průměrné délky 7 dnů. Celky jsou odděleny prodlevou na odpočinek a procvičování učiva. Je zadávaná domácí příprava, ale není započítávána do časové dotace.Rekvali­fikace připravuje na zkoušku profesní kvalifikace Keramik – modelář, která se koná v samostatném termínu a není zahrnuta do časové dotace rekvalifikace.
Program obsahuje tyto bloky:

Počet účastníků akce je obvykle 2 – 6, jednotlivé programy jsou doplněny dalšími účastníky do max. počtu 12 osob.

Cena:

Do ceny jsou započítány i náklady na třídenní závěrečnou profesní zkoušku. V ceně není zahrnuto stravování ani ubytování. Účastníci mají bezplatně k dispozici šatnu s pohovkou pro každého účastníka, sociální zařízení a kuchyňku. Další možnost je ubytování v blízkém Penzionu, kde je možno se i stravovat.

Kritéria pro výběr účastníků:

Účastníky rekvalifikace se mohou stát osoby starší 18 let. Podmínkou pro přijetí je dokončené střední nebo úplné středoškolské vzdělání a zdravotní stav umožňující vykonávat práci v keramické dílně.

Akreditace:

Studio je akreditováno k vydávání dokladů o rekvalifikaci „Umělecký keramik“ (zaměřeno na modelování v rozsahu 84 hodin teoretické výuky a 234 hodin praktické výuky) s celostátní platností pověřením Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Akreditace MŠMT- 28472/2021–4 s platností do 28. 1. 2025

Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o., Kohoutov 74, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: +420 499 392 416, mobil: +420 602 182 242