Aktuálně: Darovací list - Keramický kurz jako dárek, 23. 9. 2023: Přihlášky 2024 na novém webu, 14. 11. 2023: Poslední místo na Džbány a konvice od 24. 11.
ModelováníTočení na kruhuOdléváníDekoraceLektorRekvalifikaceStudio F. A. Šporka

Česky | English

Sympózia a workshopy

27. 4. 2014 „Workshop – Indiánská keramika s Lenkou Stodůlkovou“ Sdílení zážitků z cesty do Peru, ukázka indiánských technik výroby keramiky a možnost si některé techniky prakticky vyzkoušet
září 2012 Rezidenční pobyt
29.8. – 9. 9. 2011 Sympozium Mezníky v krajině
26. 3. 2011 Workshop Plastika ve veřejném prostoru
27. 3. 2010 Workshop Keramická plastika a dialog výtvarníka s architektem
28. 3. 2009 Čína – cesty za keramikou s ak. soch. Jindrou Vikovou a Petrem Tomsem

02. 8. – 03. 8. 2008 Workshop s Mgr. Michalem Kušíkem
26. 7. – 10. 8. 2008 Společná tvorba ohněm
04. 8. – 07. 8. 2008 Výpal keramiky dřevem v historické peci zvané „koch“

13. 6. 2008 Workshop s Kurtem Gebauerem
16. – 17. 6. 2006 Mezinárodní workshop o RAKU v Keramickém studiu v Kohoutově


Září 2012 – Rezidenční pobyt

Deník V Galerii Základní umělecké školy ve Dvoře Králové nad Labem se setkali tři umělci z Kanady a Belgie. Vernisáž výstavy se konala v úterý 2. 10. 2012.

Pozvánka
Článek o výstavě

29.8. – 9. 9. 2011 – Sympozium Mezníky v krajině

Tvůrčí setkání výtvarníků s podporou programu Leonardo d.V.– Přenos Inovací

Téma: Mezník v krajině

Termín: 29. 8. 2011 – 9. 9. 2011

Místo konání: Keramické studio J.T. v Kohoutově

Účastníci:
Jindra Viková – www.jindravikova.cz
Helena Samohelová – http://samohelova.webnode.cz
Iva Ouhrabkvá – www.ivaouhrabkova.cz/
Irena Hirai – www.keramiko.cz/irena-hirai.htm
Eva Svobodová – www.ateliersuzanne.cz/
Kurt Gebauer – http://www.kurtgebauer.cz
Dalibor Worm – www.worm.cz
Petr Hůza – www.huza.cz
Jan Fabián – www.janfabian.com

5.- 9. 9. 2011
Gwen Heeney- GB – www.wlv.ac.uk/default.aspx?…
Patrick Buté- FR – http://smart2000.pagesperso-orange.fr/…chene_PB.htm
Michael Kušík- SR – www.keramiko.cz/…rednasky.htm#s4
Marie Krajná – CZ – CVČ Lužánky Brno
Petr Toms – CZ Kohoutov – www.keramiko.cz/petr-toms.htm

Program:
29. 8. – 4. 9. 2011

5. 9. – 9. 9. 2011

, specializujících se na alternativní pálení: dřevovýpal, raku, výpal plynem a olejem

Výsledky sympozia budou prezentovány:

26.3.2011 – Workshop Plastika ve veřejném prostoru

Ve Studiu stále probíhá projekt Mezníky v krajině a k tomuto tématu byl zaměřen i workshop se sochařem Václavem Fialou pod názvem AW- Plastika ve veřejném prostoru. Doplněn byl přednáškou o výběru keramické hmoty pro exteriérovou plastiku, kterou přednesl brněnský keramik Bob Jakeš.

Seminář 26.3.2011 Posluchaci seminář 26.3.2011¨Vaclav Fiala workshop 26.3.2011 Václav Fiala prezentace workshop 26.3.2011 Václav Fiala workshop 26.3.2011 posluchači

Workshop Keramická plastika a dialog výtvarníka s architektem

Liberecká výtvarnice Iva Ouhrabková a Ing. arch. Pavel Vaněček zahájili svou přednáškou a besedou náš dvouletý projekt, nazvaný Mezníky v krajině.
Nejprve nás Iva Ouhrabková seznámila se svou tvorbou z keramického materiálu a přidala i své postřehy ze zahraničních cest do Argentiny, Brazílie a Litvy. Otevřela tématiku umístění keramické plastiky ve venkovním prostoru a osvětlila spolupráci výtvarníka a architekta na tomto úkolu.

Poté svůj pohled na umístění objektů v exteriéru budov i ve volné krajině a názor na způsob komunikace mezi autorem a architektem přednesl významný liberecký architekt Ing. arch. Pavel Vaněček.

Pozvánka a program

Workshop „Čína – cesty za keramikou“ s ak. soch. Jindrou Vikovou a Petrem Tomsem

sobota 28. 3. 2009
Workshop s Mgr. Michalem Kušíkem

…aneb setkání s pedagogem Ateliéru keramiky na katedře Užitého umenia Vysoké školy výtvarného umenia v Bratislavě

Předmět workshopu: Účastníci workshopu budou mít možnost vypálit si dřevem vlastní výrobky ve vysokožárné skládací peci pod vedením slovenského keramika Mgr. Michala Kušíka. Zkušenosti se stavbou pecí a pálením získal Michal Kušík v rodinném podniku zaměřeném na konstrukci pecí a dále při studiu i studijních pobytech a symposiích na Slovensku i v zahraničí. Výpal keramiky se stal i tématem jeho doktoranskáho studia na VŠVU v Bratislavě.

Program workshopu:
Sobota 2. srpna 2008
10.00 – 11.00 prezentace vlastních výrobků každého účastníka a konzultace před výpalem
11.00 – 15.00 nakládání výrobků do pece se zvratným plamenem o obsahu cca 300 l
12.00 – 13.00 pauza na oběd
15.00 – zahájení výpalu
15.00 – 17.00 prezentace Mgr. Michala Kušíka na téma různých konstrukcí pecí pro oxidačních i redukční výpal a vlivu výpalu na povrch keramiky
17:00 – 24:00 společný výpal a neformální diskuse

Neděle 3. srpna 2008
10.00 – 12.00 prezentace o dění v Ateliéru keramiky na katedře UU VŠVU v Bratislavě z pohledu studenta i pedagoga, ukázky prací přednášejícího i studentů .
12.00 – 13.00 pauza na oběd
13.00 – 15.00 diskuse před vyložením pece

Reportáž z 2. – 3. 8. 2008:
Keramika účastníků workshopu byla naglazována a naložena do pece během sobotního odpoledne 2.8. Výpal trval 10 hodin, dosažená teplota byla
1280°C a ke konci výpalu s redukční fází byla udržována výdrž. Po dvanáctihodinovém chlazení bylo možno v neděli odpoledne pec postupně
vyložit. Výborně dopadl výpal porcelánových i kameninových figur i čajových misek.
Mgr. Kušík nakládá vysokožárnou pec  Prohlížení výrobků po vyložení pece

Mezinárodní symposium „Společná tvorba ohněm“

Ve dnech 26. 7. – 10. 8. 2008 pořádá Keramické studio v Kohoutově mezinárodní symposium „Společná tvorba ohněm“. V rámci symposia proběhnou tyto výpaly:

Výpal dřevem v replice pece galo-římského typu
Pec galso-římského typu v Kohoutově

Reportáž z 31.7.2008:
Pec byla naložena situlovitými nádobami, které sloužily na vaření a byly zhotoveny jako repliky grafitové laténské keramiky. Výpal byl zahájen 30. července v 15.30 hodin a ukončen ve 22.30 hodin. Teplota výpalu měla 970°C. Atmosféra při výpalu byla silně redukční a redukční bylo i chlazení. Výpal vedl Mgr. Richard Thér.
Nádoby před výpalem Výpal v peci galsko-římského typu Mgr. Richard Thér

Reportáž z 4. – 6. 8. 2008:
Výpal v kochu započal po komplikovaném nakládání odpoledne 4. 8. pod vedením Petra Tomse. Pálení velkých tlustostěnných kusů keramiky musí
probíhat velmi zvolna, proto konec výpalu lze očekávat až 6. 8. v ranních hodinách a vyložení ve čtvrtek 7. 8.
Nakládání kochuZapalování kochuHořící koch

Reportáž ze 7. 8. 2008:
Pec byla vyložena 7.8. odpoledne. Výpal sousoší matky s dítětem a velkých nádob se podařil. Dosažená teplota byla kolem 1000°C.

Výpal dřevem ve vysokožárné skládací peci

Vysokožárná pec na dřevo

Výpal dřevem v kochu – replice tradiční pece východoslovenského typu
Výpal dřevem v kochu

Vypálená keramika bude vystavena na zahradě studia během akce „Lidová řemesla“ v sobotu, dne 9. 8. 2008 v Kohoutově. Další akce během symposia bude workshop s Mgr. Michalem Kušíkem.

Workshop s Kurtem Gebauerem

Workshop Kurta Gebauera Trpaslík Kurta Gebauera Kurt Gebauer – workshop Figurální plastika

Mezinárodní workshop o RAKU v Keramickém studiu v Kohoutově

16.-17.6.2006 se do Kohoutova sjeli lektoři Keramického studia a další keramici, aby si na vlastních výrobcích ověřili možnosti ovlivnění vzhledu přežahnutého neglazovaného i glazovaného povrchu redukcí při raku výpalu.Také účastníci právě končícího programu Keramická plastika pod vedením ak.soch. Jindry Vikové připravili svá díla pro tuto technologii.

RAKU s Borisem Roce
O své mnohaleté zkušenosti s tímto efektním způsobem výpalu keramiky, kdy se oranžově žhnoucí kusy kleštěmi vyjímají z pece a redukují v pilinách či jiných organických materiálech, se s námi až z chorvatské Rjeki přijel podělit keramik BORIS ROCE. Přivezl s sebou i vlastní „sibralovou“ pec vytápěnou dvěma plynovými hořáky. Další pec (firmy Rohde), umožňující její otevření i při teplotách kolem 1000 °C přivezl pan Martin Büchler z Keramického centra z Prahy. Obě pece během dvou dnů ani nevychladly a vypáleno bylo kolem dvou set výrobků.

RAKU

Autor vždy asistoval pří redukci a mohl vlastnoručně měnit poměry a ovlivnit tak vzhled své nádoby či plastiky. Díky mistrovskému ovládání dlouhých kleští a přesné regulaci vypalovací teploty panem Rosem byly ztráty na výrobcích minimální. Nejzajímavější částí workshopu bylo předvedení méně známých technik jako Horse raku – malba koňskými žíněmi a brkem na rozžhavený keramický povrch a Naked raku – pokrytí povrchu výrobku před pálením „skořápkou“ z licí břečky, která v žáru popraská a po jejímž sejmutí zůstanou na povrchu typické originální stopy.
Práce Borise Roce

Své bohaté zkušenosti získal pan Roce při výpalech na Public University v Rijece, kde vyučuje keramiku, na speciálních letních programech pro nadané chorvatské děti i ve vlastním ateliéru. Boris Rose bývá také vítaným účastníkem i hostem mezinárodních keramických symposií, kde ochotně poskytuje svou pec i zkušenosti s raku výpaly.

Fotodokumentace a video z průběhu a výsledku výpalu je zpřístupněno ve studovně Keramického studia.

Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o., Kohoutov 74, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: +420 499 392 416, mobil: +420 602 182 242